Scheldewind B.V is opgericht door vier partijen die gronden beheren of in eigendom hebben in het gebied van Windturbinepark Kreekraksluizen Spuikanaal. De doelstelling is het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van windturbines ten zuiden van de A58, ter hoogte van de Schelderijnverbinding. De turbines maken onderdeel uit van het windturbinepark. Scheldewind wil hiermee duurzame energie produceren en een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot.

Copyright © All Rights Reserved